izmir escort
Sayısal Öğrencileri YKS'ye (TYT – AYT) Nasıl Çalışmalı? - Sinavhanem

Sayısal Öğrencileri YKS’ye (TYT – AYT) Nasıl Çalışmalı?

Sayısal Öğrencileri YKS’ye (TYT – AYT) Nasıl Çalışmalı?

Sayısal öğrenciler için rehber olacak bu yazıda “Alanı sayısal olan öğrenciler TYT’de hangi derslere ağırlık vermeli?”, “AYT çalışırken hangi konulara daha çok odaklanmalı?” gibi soruların ve daha nicelerinin cevaplarını bulabilmeniz mümkün.

Sayısal Öğrencileri TYT’ye Nasıl Çalışmalı?

Bilindiği üzere TYT’de bölüm ayrımına gidilmeden adayların karşısına tüm derslerden sorular çıkıyor ve adaylar bundan eşit derecede sorumlu oluyorlar. Sayısal öğrencilerinin fizik, kimya, matematik derslerinden kazandıkları netler ile Türkçe, coğrafya, tarih, din kültürü ve felsefe dersleri ile kazandıkları netler alacakları puanı aynı derecede etkiliyor.

Tabi ki sayısal öğrenciler ana derslerine daha çok ağırlık veriyorlar, ancak unutulmaması gereken bir şey varsa o da TYT’de sözel dersleri dikkate almanın da büyük avantajları olacağıdır.

Sayısal Öğrencileri TYT’de Hangi Derslere Ağırlık Vererek Çalışmalı?

Sayısal öğrencisiyseniz ağırlığı sayısal derslerinize vermeniz gerekiyor. Çünkü bu hem AYT’ye de bir temel olacaktır hem de sizin alanınız bu olduğu için konuları kavrayıp netinizi yükseltme şansınız daha çok olacaktır. Bununla beraber sözel derslerden de belirli sayıda net çıkarabilirseniz bu sizi rakiplerinizin önüne taşımada önemli bir avantaj olacaktır.

Rakipleriniz de sayısalcı ve sizin üzerine düştüğünüz konuların onlar da üzerine düştü. Diğer derslerden farklı olarak çıkaracağınız birkaç net, ana bölüm derslerinizdeki eksiğinizi kapatmanıza ya da puanınıza ekstra destek sağlamanıza imkan tanır.

Sözel dersleri coğrafya, tarih, din kültürü ve felsefe olarak ayırmak doğru olacaktır. Çünkü TYT’de Türkçe başlı başına önemlidir. “Sayısal öğrencisiyiz Türkçe çözmemiz çok önemli değil” gibi bir düşünce doğru değildir.

Sayısal Öğrenciler TYT Matematiğe Nasıl Çalışmalı?

Matematikte özellikle soru çözümü çok önemlidir ve sizin alanınızda matematiği çok iyi çözecek olan rakipleriniz de var. Sizin matematiği en iyi şekilde kavramanız lazım. O yüzden matematiğe ağırlık vermelisiniz. Sayısal ve sözel dersler aynı puan katsayısına sahip olabilir ancak sizin alanınızdaki rakiplerin de matematik sorularını çözeceğini unutmamalısınız.

Matematikte çok zor sorular karşınıza çıkmayacak, mühim olan hızlı davranarak süreyi yetiştirmek. Bu da soru çözmekle ilerleme gösterecek bir şey.

TYT Matematik ve Geometri Soru Dağılımı

TYT Matematikte 40 soru soruluyor. Bu soruların 29 ya da 30 tanesi matematik geri kalanlar ise geometri sorusu.

Adayların karşısına en çok çıkan ve öğrencilerin başını oldukça ağrıtan TYT matematik konusu problemler. TYT Geometri sorularının temelini ise üçgenler konusu oluşturuyor.

TYT Matematik Soruları En Çok Hangi Konudan Geliyor?

TYT Matematikte her yıl en az 10 soru problemler konusundan gelmektedir. Problemler adayların gözünü korkutsa da her problem tipinin püf noktaları vardır ve başta karışık gelse de soru çözdükçe çocuk oyuncağına dönüşebilir.

TYT’de özellikle Türkçe paragrafları kadar uzun matematik soruları adayların karşısına çıkabiliyor. Denklem çözme, çarpanlara ayırma, oran orantı, üslü sayılar, köklü sayılar bölme ve bölünebilme ve daha nice TYT Matematik konusu problemler üzerinden sınanabiliyor.

Asıl önemli olan şey bol problem sorusu çözüp hem doğru çözme oranınızı hem de okuma ve anlama hızınızı en üst noktaya çıkartabilmektir.

TYT Geometri Soruları En Çok Hangi Konudan Geliyor?

TYTGeometride ise hakim olmanız gereken ana konu üçgenler konusu. Çünkü üçgenleri kavradığınız zaman yamuk, dikdörtgen, paralelkenar, kare gibi konuları kavramanız da daha kolay olacaktır.

Geometri sorularının en az 3-4 tanesi üçgenlerden geliyor. Diğer konulardan 1’er 2’şer soru geldiğini düşünürsek ve 10 geometrik sorusuna oranlarsak üçgenler olmazsa olmaz.

Üçgenler için formüllerin, açıortay ve kenar ortayların özelliklerinin, üçgen çeşitlerinin özelliklerinin, açıların özelliklerinin ve belli başlı kuralların iyi biliniyor olması gerekir. Soru üzerine çizeceğiniz bir açı ortay size soruyu kolaylıkla çözdürtebilir.

Aynı zamanda yıllardır istisnasız sınavlarda sorulan konulardan bazıları da “analitik geometri” ve “çember ve daire” konularıdır.

Asla unutulmaması gereken şey şudur. Geometri sorusunda verilen her bilgi kullanılmalıdır. Soruda verilen hiçbir bilgi öylesine verilmez. Soruyu mutlaka doğru okuyun ve verileri atlamadığınızdan emin olun.

Sayısal Öğrencileri TYT Fen Bilimlerine Nasıl Çalışılmalıdır?

TYT Fen bilimleri testinde sayısal öğrencileri fizik, kimya ve biyoloji derslerinden sorumlular. Özellikle fizik, kimya ve biyolojiye oranla daha fazla sayısal işlem gerektirmektedir.

Fizik dersi, genel kanının aksine formül ezberleyip geçilerek soru çözülebilecek bir ders değildir. Tabi ki formülleri ezberlemek gerekiyor ancak eğer öğrenciler konunun mantığını anlarlarsa hem formülleri ezberlemeleri kolaylaşmış olur hem de soru karşılarına geldiklerinde hangi formülü kullanacaklarına karar vermeleri kolaylaşır. Ayrıca fizikte sorular sadece işlemsel değildir. Bilginin kullanılması gereken yorum soruları da fazlasıyla gelmektedir.

Kimyadan ve biyolojiden çoğunlukla bilgiyi yorumlama soruları gelmektedir.

TYT gibi zamanın kısıtlı olduğu bir sınavda uzun Türkçe soruları ve matematik sorularıyla birlikte fen bilimlerini de yetiştirmeniz gerekmektedir. Bu yüzden konuları eksiksiz öğrenerek ve üstüne birçok soru çözerek pratiklik kazanmak sınav esnası için çok önemli bir meseledir.

TYT Fizik Soru Dağılımı

TYT’de fizikten 7 soru gelmektedir. Kuvvet ve hareket, ısı ve sıcaklık ve optik konularından her yıl neredeyse istisnasız soru geliyor. Özellikle optik konusundan gelen soru sayısı son yıllarda önceki yıllara göre artmış durumda.

TYT Kimya Soru Dağılımı

TYT’de kimyadan 7 soru gelmektedir. Kimya’da özellikle mol konusu çok iyi kavranması gereken bir konudur. Kimyanın ana konusudur denilebilir. Yapılan analizlerin sonucunda madde ve özellikleri konusundan istisnasız soru gelmektedir.

TYT Biyoloji Soru Dağılımı

TYT’de biyolojiden 6 soru gelmektedir. Canlıların temel bileşenleri, kalıtım, bitki biyolojisi ve hücre yapısı konuları üstünde mutlaka durulması gereken konulardandır.

Sayısal Öğrencileri TYT Türkçeye Nasıl Çalışmalı?

TYT Türkçe testi hangi alan olursa olsun tüm adaylar için çok önemli. Metot ise aynı, bol bol soru çözmek.

Özelikle Türkçe testinde yoğun şekilde karşımıza paragraf sorusu çıkmaktadır. Dil bilgisinden çok daha az soru gelmektedir ancak dil bilgisi konularından az soru geliyor diye bu konuları boş vermek olmaz.

TYT Türkçe Soru Dağılımı

TYT Türkçede 40 soru soruluyor ve soruların yarısından fazlası paragraf sorusu olarak adayların karşısına çıkıyor. Kalan ortalama 20 sorunun da hemen hemen yarısı cümlede ve sözcükte anlam konularından, kalan kısım ise dil bilgisi konularından gelmektedir.

Kitap Okuma Alışkanlığım Yok. Yine de TYT Türkçe Paragraf Sorularını Çözebilir Miyim?

Kitap okuma alışkanlığı olan sayısal öğrencileri TYT Türkçe paragraf sorularını çözerken çok sorun yaşamayacaklardır. Ancak bu kitap okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin paragraf sorusu çözemeyecekleri anlamına gelmemektedir.

Kitap okumasanız dahi çözdüğünüz yüzlerce paragraf sorusuyla kendinizi geliştirmeniz mümkün. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

Sayısal Öğrencileri TYT Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Felsefeye Nasıl Çalışmalı?

Sayısal öğrencilerinin önlerinde tamamlamaları gereken Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri var. Sınav hazırlık sürecinde hem TYT deki bu derslerin konularını hem de AYT konularını yetiştirmeleri gerekiyor. Bu yüzden TYT’de sözel derslere çalışma şansları da düşmüş oluyor.

Şöyle bir gerçek de var ki, TYT Fen Bilimlerindeki eksikliklerini bu sözel derslerle kapatmaları, ya da ekstra bu soruları çözerek rakiplerinin önlerine geçmeleri de mümkün.

Sayısal öğrencileri bu dersleri dört dörtlük çalışamasalar bile yorum sorularını lisedeki bilgilerinden akıllarında kalanlarla ya da okuduklarını anlayarak çözme şanslarını ellerinde bulunduruyorlar. Eğer ana dersleriniz haricinde az da olsa bu derslere de bakabilirseniz size 5 soru bile olsa katkı sağlayacaklardır.

TYT Tarih, Coğrafya, Dil Kültürü, Felsefe Soru Dağılımı

Sosyal Bilimler testi adı altında her birinden 5’er soru çıkmaktadır. Sayısal öğrencileri eğer sınavda vakit arttırabilirlerse bu sorulara göz atarak çözebildikleri sorulardan avantaj sağlayabilirler.

Sayısal Öğrencileri AYT’ye Nasıl Çalışmalı?

YKS’de AYT toplam puanın %60’lık kısmını etkilemektedir. Adayların YKS’den alacakları puana AYT’nin katkısı TYT’den daha fazladır. Ve bu noktada sayısal öğrencileri, TYT’ye gereğinden fazla odaklanıp kısa zamanda AYT konularını bitirmeye çalışmamalılardır.

Sayısal Öğrencileri AYT’de Sözel Derslerden Sorumlu Mu?

Sayısal öğrencileri AYT’de yalnızca matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden sorumlu tutulmaktadırlar. Bu dersler dışındaki derslerden çözdükleri soruların sayısal puanlarına herhangi bir etkide bulunmamaktadır.

Sayısal Öğrencilerinin Alacağı Puanda Hangi Ders Daha Etkili?

Matematik ve Fen bilimleri testlerinin puan katsayıları eşittir. Ancak öğrenci ortalamalarına göre Matematiğin sıralamada daha etkili olduğu görülmektedir.

Sayısal Öğrencileri AYT Matematiğe Nasıl Çalışmalı?

AYT Matematik konuları da TYT Matematik konuları gibi bol bol tekrara ve soru çözümüne ihtiyaç duyan konular. Özellikle 12. sınıftaki öğrenciler için limit, türev ve integral üçlüsü yeni bir şeyken bol miktarda bu konulardan soru çıkıyor.

AYT Matematik ve Geometri Soru Dağılımı

Tıpkı TYT’deki gibi AYT Matematik testinin 29 ya da 30 tanesi matematik geri kalanı geometriden gelmektedir.

Matematik kısmında atlanmaması gereken en önemli konular limit, türev ve integraldir. Eğer bu konuları bilmeden sınava girerseniz bu büyük oranda bulunan soruları yapamayacağınız anlamına gelir.

Bunlar dışında logaritma, temel kavramlar, fonksiyonlar, polinomlar ve olasılık konuları da soru sayısının fazlasıyla geldiği yerlerden.

Geometride en çok soru trigonometri, çokgenler, çember ve daireden gelmektedir. Ve AYT geometrisi TYT geometrisine formülleri bilmenin daha büyük avantajlar sağlayacağı bir sınavdır. Doğrunun analitik incelenmesi, dönüşüm geometrisi gibi konularda formüllerden fazlasıyla yararlanılır.

Sayısal Öğrencileri AYT Fen Bilimlerine Nasıl Çalışmalı?

40 sorudan oluşan AYT fen bilimleri testi, TYT’ye göre daha sayısal diyebiliriz. TYT’de soru tipi ve kolaylığı bir tık daha rahatken AYT bu konuda öğrencileri biraz daha zorlayabiliyor. Bilgiyi kullanma soruları da çok yüksek oranda var ancak özellikle kimyada TYT’ye göre biraz daha fazla işlemsel soru adayların karşısına çıkıyor.

Fizikte elektrik ve manyetizma, kimyada organik kimya, biyolojide ise sistemler mutlaka üzerine düşülmesi gereken konulardan.

AYT Fizik Soru Dağılımı

AYT’de fizikten 14 soru çıkıyor. Bu 14 soru içinde elektrik ve manyetizma, çembersel hareket ve modern fizikten oldukça fazla soru çıkmakta. Tabi kuvvet ve hareket konusu da fiziğin olmazsa olmazı. Konular birikimli ilerlediği için en temel konulardan biri olan kuvvet ve hareketi bilmeden diğer konuların sorularını rahatlıkla çözmek de pek mümkün değil.

12. sınıf müfredatından olan Atom fiziğine giriş ve radyoaktivite ile basit harmonik hareket konularından 1’er soru gelme ihtimali yüksek olan konulardan.

AYT Kimya Soru Dağılımı

AYT kimya denilince akla gelen ilk şey organik kimya. Sorulan 13 kimya sorusu büyük oranda 12. sınıf müfredatına dahil olan organik kimyadan gelmektedir.

Bunun yanında kimya ve elektrik ile tepkimelerde hız, enerji ve denge konularından da soru sıklıkla adayların karşısına çıkmaktadır. Bu konulardan gelecek sorular yorumlamaya dayalı olabileceği gibi sayısal verilerle çözülmesi de gerekebilir.

AYT Biyoloji Soru Dağılımı

AYT’de biyolojiden 13 soru soruluyor ve bu soruların büyük çoğunluğu sistemlerden geliyor. Bunun yanında bitki biyolojisi, DNA ve RNA’dan da oldukça fazla soru gelmekte. Evrim konusundan da en az 1 soru mutlaka geliyor.

Ayrıca AYT biyolojisinin temelini TYT biyolojisi oluşturuyor. Bazı AYT konularını iyice kavramak için TYT’deki bazı konulara hakim olmak gerekiyor.

Biyoloji çoğunlukla ezber gibi görünse de canlandırmalar yaparak ya da mantık ilişkisi kurarak akılda tutmanız pekala mümkün olmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

2 yorum

  1. 11.sınıfa giden kızım var. Yazınızı onun için okudum.Herseyi ayrıntılarıyla açıklamışsınız.Çok faydalı bir yazı olmuş. Teşekkürler

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Buradan Arama Yapabilirsiniz..
Sizce de Bir Beğeniyi Hak Etmiyor Muyuz?
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM