logo

1.
Aşağıdakilerin hangisi ikona (görsel gösterge) örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kızkulesi'nin resmi
Soru Açıklaması
2.
İnsanlar arasındaki ortak semboller sistemi İle gerçekleştirilen bilgi alışverişine ……….. denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" İletişim
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi belirtke değildir?
Doğru Cevap: "C" Kararan bulutlar
Soru Açıklaması
4.
Bir dilde aynı kelimenin farklı söyleyiş biçimleri ortaya çıkabilir. Buna …… denir. "Geliyorum" sözcüğünün çeşitli Anadolu bölgelerinde "geliyom, gelirem, gelim..." biçiminde söylenmesi gibi.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
5.
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan

Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan

Bu metinde dil hangi işleviyle kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Şiirsel işlevde
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Dil ve kültür, evrensel değerler olarak farklı halkları birbirine bağlayan uzlaşılar bütünüdür.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen kavramın tanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen sözcük, nesne, görünüş ya da olgudur. (Kanal)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.