logo
İletişim Dil ve Kültür Test 2
1.
Tenha yolun ortasında rüzgâr

Teşrin yapraklarıyla oynar

dizelerinde dil, ………… işleviyle kullanılmıştır.

Şiirler de bir iletişim aracıdır ve bu dizelerin şairi ……….., biz okurlar ……… konumundayız.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" sanatsal - gönderici - alıcı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi bir iletişim değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir hikâyedeki kahramanların özelliklerini belirlemek
Soru Açıklaması
3.
Sinema salonunda elindeki poşeti hışırdatan bir gence: "Biraz daha sessiz olun." dedim.

Bu cümlede iletişimin hangi öğesi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Alıcı
Soru Açıklaması
4.
"Kolunda derin bıçak yaraları vardı." cümlesi ile
"Nehir ileride iki kola ayrılıyor, "cümlesinde "kol" sözcüğü birbirinden farklı anlamlar ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Bunun nedeni, kelimenin cümleyi oluşturan öteki kelimelerle birleşerek bir anlam değeri kazanmasıdır. Buna ……………... adı verilir.

Bu cümlede boş bırakılan yere iletişim öğelerinden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" bağlam
Soru Açıklaması
5.
Kültür ile dil arasındaki İlişki için aşağıdakilerin
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kültür, dilin taşıyıcısıdır; onu çağlar ve toplumlar arasında gezdirir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dil, göndergesel işleviyle kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hegel'in felsefesinin çıkış noktası bilim değil, tarihtir.
Soru Açıklaması
7.
"Kar, köylü için eve kapanma, kentli için tatil ve kayak, sokak çocukları için üşümek ve çaresizlik, ressam için iyi bir malzeme demektir." "Kar''ın farklı kişilerde farklı kavramları çağrıştırmasına ……… denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" gösterge
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisi belirtiye (doğal gösterge) örnek değildir?
Doğru Cevap: "B" Otobüs duraklarındaki yol haritaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.