logo
İletişim Dil ve Kültür Test 1
1.
''Bu paketleri zamanında yerine ulaştırabilecek misiniz?''

cümlesinde dilin hangi işlevi söz konusudur?
Doğru Cevap: "A" Kanalı kontrol
Soru Açıklaması
2.
…………, insanların toplumsal alanda yaşayabilmelerinin, sosyalleşebilmelerinin temel koşuludur. Bireylerin duygu, düşünce, deneyim ve beklentilerini birbirlerine aktarmalarıdır. Böylelikle bireylerin ortak bir paydada buluşmaları, empati kurmaları kolaylaşır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" İletişim
Soru Açıklaması
3.
Koruma altındaki Tarihi Çanakkale muharebe alanlarında yürütülen inşaat faaliyetleri son yıllarda iyice hız kazandı. Kasım-aralık aylarında iki ayrı bölgeye dozer ve kepçelerle başlatılan kazılarda, gerek Türk gerek Anzac askerlerinin mezarları yerle bir edildi.

Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Göndergesel işlevde
Soru Açıklaması
4.
Trafik ışıkları, fotoğraflar, bir markayı tanıtan semboller birer …………..

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?
Doğru Cevap: "E" belirtkedir
Soru Açıklaması
5.
Tam sınıftan çıkmıştım ki öğretmenim seslendi. Sınıfın kapısından başımı uzattım:

- Ödevini neden hâlâ teslim etmedin?

-Yarın sabah mutlaka getireceğim öğretmenim.

dedim; ama bunu söylerken olmayacak bir şeye söz vermiş oluyor ve ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü henüz tek satır yazmamıştım.

Yukarıdaki iletişimin öğeleri belirtilirken aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kanal: Yazılı
Soru Açıklaması
6.
I. Evrakları dolaba kaldırdın mı?

II. Adıllar isimler gibi hâl ve iyelik eklerini alabilir.

III. Güneşin incecik parmakları bahar sabahlarında tenimizi okşardı.

IV. Öğrenme, belli bir süreçte meydana gelen kalıcı davranış değişikliğidir.

Numaralanmış cümlelerde dilin aşağıda verilen işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "B" Heyecan uyandırma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "B" Roman, hikâye, şiir gibi edebî türlerde dilin sanatsal işlevi söz konusudur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisi doğal gösterge değildir?
Doğru Cevap: "A" Hastane koridorundaki duvarda asılı resimde görülen sus işareti yapmış hemşire
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.