logo

1.
Farsça. İngilizce. Tacikçe, Yunanca ……… Dil Ailesi'ne mensuptur.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Hint-Avrupa
Soru Açıklaması
2.
I. Çocuklar okulda dilimizi latin alfabesi ile eksiksiz yazıyor. (Türkiye Türkçesi)

II. Uşaqlar mektebde dilimizi latin elifbası ile eksiksiz yazır. (Azeri Türkçesi)

III. Çağalar mekdepde dilimizi latyn elipyi bilen eksiksiz yazyar. (Türkmen Türkçesi)

 

Yukarıda bir cümlenin farklı şivelerdeki yazılışları verilmiştir. Bu cümleler dikkate alındığında,

I. söz dizimleri

II. kelime türetme biçimleri

III. söyleyişleri

IV. ön ek alabilmeleri

özelliklerinden hangilerinin kesinlikle ortak olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi Ural-Altay Dil Ailesi'nin Ural kolundandır?
Doğru Cevap: "B" Fince
Soru Açıklaması
4.
Kutadgu Bilig Türkçenin ………… Dönemine ait bir eserdir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Karahanlı Türkçesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" Türkçe, yapı yönünden çekimli bir dildir.
Soru Açıklaması
6.
"Bütün gün çocuklara ne yemek pişireceğini düşündü."

cümlesinden yola çıkılarak Altay Dil Ailesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Sözcük türetme sırasında kökte ses değişiklikleri olur.
Soru Açıklaması
7.
Türkçenin XIII. ve XV. yüzyıllar arasındaki dönemi ……….. adını alır. Bu dönemin özellikleri Yunus Emre Divanı,

Mantıku't Tayr, Graipnâme vb. eserlerde görülmektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Türkçesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.