logo

1.
Aşağıdakilerin hangisi Hint-Avrupa Dil Ailesi'ne ait dillerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Farsça
Soru Açıklaması
2.
Çekimli dillerde, çekim sırasında ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökleri genellikle değişir ve tanınmayacak hale gelir. Ekler kelimenin önüne, ortasına veya sonuna gelebilir. Bazı dillerde ise kelime kökü ile yeni kelime veya kelime çekimi arasında daima açık bir bağ, ilgiyi gösteren bir İz vardır. Kelime kökündeki asıl sesler yeni kelimede hep aynı kalırlar. (Örnek: hükm, hakim, mahkûm, mahkeme, tahkim...)
Buna göre, aşağıdakilerin hangisi yapısı bakımından çekimli dillerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Almanca
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki dillerin hangisi Hami-Sami Dil Ailesi'ne mensuptur?
Doğru Cevap: "D" İbranice
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisi Ural-Altay Dilleri Ailesi'ne ait dillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İngilizce
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakileri eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Dede Korkut Hikâyeleri - Osmanlı Türkçesi Dönemi
Soru Açıklaması
6.
Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan koluna ………, bir dilin en yeni zamanda ayrılmış bölge kollarına, yani bir dilde yazı diline kıyasla ortaya çıkan farklı söyleyiş biçimine ………, denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" lehçe-ağız
Soru Açıklaması
7.
Eklemeli dillerde isim ve fiil çekimleri ile yeni kelimelerin türetilmesinde kök değişmez.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala aykırıdır?
Doğru Cevap: "B" bana
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.