Sinavhanem
Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Test 2
Sosyal Medyada Paylaş
20 Haziran 2016
Sinavhanem Admin

Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Test 2

logo

1.
Aşağıdakilerin hangisi Altay dillerinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Temel cümleler önce, yan cümleler sonra gelir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "D" Japonca, tek heceli bir dildir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde Ural-Altay Dil Ailesi'nin yapı özelliği görülür?
Doğru Cevap: "E" içerik
Soru Açıklaması
4.
Dünya üzerindeki diller yapılarına göre çekimli, tek heceli ve eklemeli diller olarak üçe ayrılır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki sözcüklerin hangisi farklı yapıda bir dile aittir?
Doğru Cevap: "A" kapıcılık
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki ifade getirilemez?
Doğru Cevap: "E" Bir ağızın zamanla bir ülkede resmî dil olarak benimsenmesi ........... şeklinde tanımlanabilir. (Konuşma dili)
Soru Açıklaması
6.
"Altın Yaruk", "Irk Bitig", "Sekiz Yükmek" Türkçenin hangi dönemine ait eserlerdir?
Doğru Cevap: "D" Uygur Dönemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bir Yorum Bırak