logo
Canlıların Temel Bileşenleri Test 2
1.
Bir litip çeşidi olan steroitler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hayvansal hücrelerin zarında çift sıralı olarak bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Farklı hücrelerde bulunabilen, karbonhidrat çeşitlerinden hangilerinin hidroliz edilmesi sonrasında yalnızca bir çeşit monosakkarit oluşur?

I. glikojen

II. maltoz

III. laktoz

IV. selüloz
Doğru Cevap: "D" I, II, ve IV
Soru Açıklaması
3.
Organik moleküllerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi proteinlere özgüdür?
Doğru Cevap: "C" Peptit bağı içerme
Soru Açıklaması
4.
Tek hücreli bir canlının sindirim kofulunda gerçekleşen hidroliz olayı sırasında, sindirim kofulunda bulunan fenol kırmızısı çözeltisi sarı renge dönüşmüştür.
Buna göre sindirilen polimer besin,

I. nişasta,
II. yağ.
III. protein

moleküllerinden hangileri olamaz?

(Fenol kırmızısı çözeltisi asidik ortamda sarıya dönüşür.)
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Yapısı bilinmeyen bir enzimin sindirilmesi sonucunda,

I. vitamin,

II. amino asit,

III. mineral

moleküllerinden hangileri kesin olarak açığa çıkar?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
6.
Hidroliz enzimlerinin bulunduğu bir deney tüpüne,

I. su

II. maltoz,

III. amino asit

IV. gliserol,

V. protein

molekülleri ilave edilip uygun sıcaklıkta bir süre bekleniyor. Bu sürenin sonunda deney tüpünde bulunan moleküllerden hangilerinin miktarında bir değişme olması beklenmez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız IV
Soru Açıklaması
7.

  • Taze fasulye kısa bir süre içinde bozulurken, kuru fasulye uzun süre bozulmaz.

  • Siyanür glikozun hücre solunumunda kullanılmasını sağlayan enzimlerin etkinliğini durdurarak zehirlenmeye yol açar.

  • Besinlerin ağızda uzun süre çiğnenmesi durumunda kimyasal sindirim daha kısa sürede tamamlanır.

  • Derin dondurucuda saklanan besinler bozulmadan uzun süre saklanabilir.


Yukarıdaki gözlemleri yapan bir öğrenci enzimler ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
Doğru Cevap: "B" Aktivatör maddeler enzimlerin çalışmasını hızlandırır.
Soru Açıklaması
8.
A, D, E ve K vitaminleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
Doğru Cevap: "D" Fazla miktarda alındığında depolanabilme
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm enzimler için ortaktır?
Doğru Cevap: "E" Reaksiyonun başlaması için gereken aktivasyon enerjisini düşürme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.