logo

1.
Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile oluşturur. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılır. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde bir ana dilden çıkan dillerin oluşturduğu topluluktur.

Aşağıdakilerin hangisi bir dil ailesi değildir?
Doğru Cevap: "B" Asya Dil Ailesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi eklemeli dillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fransızca
Soru Açıklaması
3.
 

Kültür denince akla İlk geien şey dildir. Dil, millet denen sosyal varlığı birleştirmektedir. Kişiler arasında duygu ve düşünce birliği oluşturmaktadır. Milletler duygu ve düşüncelerini yazıya geçirince daha sağlam bir birlik meydana gelir. Çünkü yazı sayesinde duygu ve düşünceler hem zaman hem de mekân içinde yayılır. Biz ……… sayesinde bundan bin iki yüz yıl önce Göktürklerin varlığı, meseleleri, duygu ve düşünceleri hakkında bir fikir ediniyoruz. Türklerin yöneticisi durumunda olan kişilerin halkı muhatap alıp halka hitap ettiklerini, yaptıkları işleri halka anlattıklarını görüyoruz. Bu da milletimizdeki demokrasi anlayışının yüzyıllar öncesine kadar uzandığının bir delilidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Orhun Yazıtları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisi Türkçenin lehçelerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Yakutça
Soru Açıklaması
5.
Tek heceli dillerde her kelime tek heceden ibarettir. Kelimelerin çekimli şekilleri yoktur, yani kelimeler daima kök durumundadır. Cümle çekimsiz kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Cümlenin anlamı genellikle kelimelerin sıralanışından anlaşılır. Konuşmada İse birbirine çok benzeyen kelimeleri ayırt etmek üzere çok zengin bir vurgu sistemi oluşturulmuştur.

Aşağıdaki dillerin hangisi bu açıklamaya örnek olabilir?
Doğru Cevap: "A" Tibetçe
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki dillerden hangisi farklı bir dil ailesine mensuptur?
Doğru Cevap: "E" Arapça
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.